ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19                                      
Οι ιατροί πρέπει να ανταποκρίνονται με κάθε δυνατό τρόπο στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού.
Για το λόγο αυτό, για την προστασία της υγείας ασθενών και επισκεπτών και την αποφυγή μετάδοσης του ιού SARS-CoV2, η οποία θεωρείται επιβεβλημένη στην παρούσα φάση, το πρόγραμμα του ιατρείου έχει τροποποιηθεί και πραγματοποιείται ως εξής:            
· Ραντεβού προγραμματίζεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για την διευκρίνιση της φύσης του περιστατικού, ή
· γίνεται εκτίμηση της υγείας των ασθενών με συνεδρία τηλεϊατρικής, εάν είναι επιθυμητό 
· συνταγογράφηση (και άυλη)  
· πραγματοποιούνται επισκέψεις κατ’ οίκον μόνο σε μεμονωμένες επιβεβλημένες περιπτώσεις επείγοντος χαρακτήρα.                   
Τα ανωτέρω θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα έντονης κυκλοφορίας του ιού και θα τροποποιηθούν κατόπιν νέων επιδημιολογικών δεδομένων για τη νόσο COVID-19.                       
Στοιχεία επικοινωνίας ιατρείου: 2108020302, 6944774214,        e-mail: ystasinop@yahoo.gr