Δημοσιεύσεις - ΆρθραΑπαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις


Τι είναι η παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και σε τι διαφέρει από την κλασσική ιατρική;


Η παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική ( 中醫 "τζονγκ γι") αποτελεί ένα πλήρες θεραπευτικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος παραδοσιακών ιατρικών πρακτικών προερχόμενων από την Κίνα.


Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη χρήση φυτώνή φυτικών σκευασμάτων (κινεζική βοτανοθεραπεία), το βελονισμό και διαιτητικέςθεραπείες.


Οι αρχές της παραδοσιακής Κινεζικήςιατρικής αντλούνται από την Κινεζική φιλοσοφία, η οποία συμφωνεί με τηνφιλοσοφία πολλών αρχαίων πολιτισμών (και της αρχαίας Ελλάδας) που θεωρούσαν τονάνθρωπο ως μία μικρογραφία του σύμπαντος.

Σύμφωνα με αυτή, ο άνθρωποςαποτελείται ταυτόχρονα από την ύλη της γης (YIN) και την ενέργεια του ουρανού (YANG), οι οποίες μετασχηματίζονται συνεχώς η μία μέσα στην άλλη. Την ισορροπία του συστήματος ύλης και ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα, ορίζει η παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική ως Υγεία.


Επιπλέον, θεωρώντας ότι το σύμπαν αντανακλάται πάνω στον άνθρωπο, η θεωρία του θεραπευτικού αυτού συστήματος βασίζεται στην αρχή ότι τα πέντε βασικά συστατικά του υλικού κόσμου, δηλαδή το νερό, το ξύλο, η φωτιά, η γη και το μέταλλο είναι συστατικά του ίδιου του ανθρώπου. Τα στοιχεία αυτά, έχουν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά και βρίσκονται σε αδιάκοπη μεταβολή, αλληλεξάρτηση, αλληλεπίδραση και ισορροπία. Κάθε τι στο περιβάλλον αλλά και στον ανθρώπινο οργανισμό (και τα ίδια τα όργανα του σώματος), σχετίζεται με ένα από τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία κατά την εκδήλωση ασθένειας παρουσιάζουν μία ανισορροπία μεταξύ τους.


Συνεπώς, το θεραπευτικό αυτό σύστημα διαθέτει μία διαφορετική θεώρηση του κόσμου και του ίδιου του ανθρώπου και διαφοροποιείται από την άποψη της κλασσικής ιατρικής, η οποία εξετάζει τον άνθρωπο κυρίως σαν υλικό σώμα αποτελούμενο από διαφορετικά συστήματα οργάνων, όργανα ή ιστούς και η οποία ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του ή την πρόληψη τους.


Η παραδοσιακή Κινεζική ιατρική δίνει έμφαση κυρίως στον ασθενή και δευτερευόντως στην ασθένεια του. Επίσης, υποστηρίζει σθεναρά ότι οι άνθρωποι δεν είναι και δεν αποτελούνται μόνο από σώμα ή ύλη. Θεωρεί ότι διαθέτουμε επίσης νου, ψυχή – πνεύμα και έτσι δίνει έμφαση στην διατροφή και τη φυσική κατάσταση του σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο ζωής του ατόμου στην δημιουργία της στρατηγικής της θεραπείας του.
Γι' αυτό και πριν την έναρξη μιας σειράς θεραπευτικών συνεδριών είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η λήψη λεπτομερούς ιστορικού του ασθενούς, δίδοντας έμφαση στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του.


Τι είναι ο βελονισμός και πως πραγματοποιείται;

 

Ο βελονισμός είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους θεραπείας στην Κίνα, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιείται ευρέως σε όλον τον κόσμο λόγω της παρατήρησης της αποτελεσματικότητας της (είτε από μόνη της, είτε σε συνδυασμό με άλλα θεραπευτικά συστήματα ή την ίδια την κλασσική ιατρική (ιατρικός βελονισμός).

 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή Κινεζική ιατρική, η ενέργεια του σώματος ρέει μέσα σε χώρους ή κανάλια τα οποία ονομάζονται μεσημβρινοί. Τα ενεργειακά κανάλια διατρέχουν όλη την επιφάνεια και τα όργανα του σώματος και δημιουργούν ιδιαίτερες μεταξύ τους συνδέσεις.

 

Το πολύπλοκο αυτό δίκτυοενεργειακών καναλιών έχει ένα και μοναδικό σκοπό: την απρόσκοπτη κυκλοφορία τηςενέργειας σε όλον τον οργανισμό. Οποιαδήποτε παρεμπόδιση της ομαλής ροής της ενέργειαςμπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση ασθένειας.

 

Με τη βοήθεια της θεραπευτικής τεχνικής του βελονισμού, εισάγοντας πολύ λεπτές βελόνες - όχι βαθειά -  σε διαφορετικά σημεία του σώματος τα οποία έχουν ιδιαίτερες επιδράσεις (βελονιστικά σημεία), μπορούμε να εξομαλύνουμε την ροή της ενέργειας.


Με το βελονισμό ενεργοποιούνται μηχανισμοί αυτο-ίασης, που για κάποιο λόγο υπολειτουργούσαν και σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίζονται όχιμόνο τα συμπτώματα μίας ασθένειας αλλά και τα αίτια που την δημιουργούν. Έτσι με τη θεραπεία αυτή μειώνεται αποτελεσματικά ο σωματικός πόνος ή/και διορθώνονται ακόμη και βαθιές δυσλειτουργίες του σώματος.


Ο βελονισμός στην Αρχαία Κίνα αφορούσε μόνο σημεία των άνω και κάτω άκρων του σώματος (πέλματα έως γόνατα και παλάμες έως αγκώνες), όμως η εξέλιξη του δημιούργησε πολλούς διαφορετικούς τρόπους θεραπειών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν βελόνες σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, ακόμη και στο τριχωτό της κεφαλής ή στο αυτί (ωτοβελονισμός). Ανάλογα με την φύση ενός προβλήματος, η θεραπεία του ατόμου περιλαμβάνει έναν αριθμό συνεδριών βελονισμού, οι οποίες διαρκούν κάθε φορά 20-30’.


Σήμερα ο βελονισμόςχρησιμοποιείται παγκοσμίως από αρκετούς γιατρούς της κλασικής ιατρικής, ή άλλους θεραπευτές της παραδοσιακής Κινεζικής ιατρικής. Επίσης ο βελονισμός διδάσκεται πλέον επίσημα σε αρκετά Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ως επιστήμη και στη χώρα μας εφαρμόζεται ακόμη και σε δημόσια θεραπευτήρια κατά τις τελευταίες δεκαετίες.


Ο βελονισμός έχει ορατά αποτελέσματα τα οποία εξαρτώνται από τη φύση του προβλήματος υγείας, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, όπως επίσης και από την δεκτικότητα του να αλλάξει πολλές φορές κάποιες συνήθειες του. Δεν έχει αναφερθεί κάποια επικινδυνότητα ή ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τις θεραπείες με βελονισμό. Ο παραδοσιακός βελονισμός δεν αντενδείκνυται στην περίπτωση καρδιοπάθειας ή σε ασθενείς με βηματοδότη καρδιάς.

 

Ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες επίσκεψης σε ιατρείο βελονισμού;

 
Οι συχνότερες αιτιάσεις, ενοχλήσεις ή ασθένειες, για τις οποίες οι ασθενείς
απευθύνονται σε βελονιστές, περιλαμβάνουν σύνδρομα πόνου οποιασδήποτε
αιτιολογίας, όμως δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά. Ενδεικτικά, παραθέτουμε
παρακάτω κάποιες από τις συχνότερες ενοχλήσεις ή καταστάσεις, για τις οποίες οι
ασθενείς επιθυμούν να υποβληθούν σε θεραπεία βελονισμού.


Σύνδρομα μυοσκελετικού πόνου όπως τενοντίτιδες, περιαρθρίτιδα ώμου, οσφυαλγία-
ισχιαλγία, αυχεναλγία και αυχενικό σύνδρομο, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα,
τραυματικές και αθλητικές κακώσεις, οστεοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα αυτοάνοσων
νοσημάτων, ινομυαλγία.

Κεφαλαλγία και ημικρανίες

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

Αναπνευστικά προβλήματα όπως ρινίτιδα, ιγμορίτιδα, χρόνιος βήχας, άσθμα

Γαστρεντερολογικά προβλήματα όπως γαστρίτιδα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, γαστρικό έλκος, οισοφαγίτιδα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (σπαστική κολίτιδα), χρόνια
δυσκοιλιότητα, διάρροιες.

Γυναικολογικές διαταραχές όπως διαταραχές εμμήνου ρύσης, δυσμηνόρροια, αμηνόρροια, σύνδρομο εμμηνόπαυσης, υποστηρικτική θεραπεία υπογονιμότητας

Νευρολογικές εκδηλώσεις: άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία, μετατραυματικό στρες, περιφερική
νευροπάθεια

Υποστηρικτική θεραπεία κατά την διακοπή καπνίσματος, αλκοόλ

Αδυνάτισμα: μείωση όρεξης


 

 
 
 
 


Ιατρείο

Βορ. Ηπείρου 25 και Πεντέλης,
15126 Μαρούσι 

τηλ : 210 8020302
Δευτέρα - Τρίτη- Πέμπτη
6.00 - 9.00 μ.μ., κατόπιν ραντεβού